öljande gäller vid reklamation:

– Reklamationer godkännes endast vid fabrikationsfel.

– Pga av spelets karaktär kan de uppstå brott och sprickbildningar i produkten. När detta inträffar är det tyvärr inget fel på produkten och således ingen orsak till att reklamera och återsända produkten.

– Vid godkänd reklamation av leverantören, erhålles en ny produkt av samma fabrikat.

– Vid ej godkänd reklamation returneras varan till kund om så önskas.

– Vid reklamation krävs butikskvitto från köptillfället.

Compositeklubbor uppfyller de normer och krav som är satta av förbundet angående ishockeyutrustning.
Om dessa normer överskrids genom att materialet utsätts för extrema påfrestningar utöver normalt spel, ger och skall materialet
ge vika med hänsyn till säkerhetsaspekten.
Med tanke på detta skall prisnivån på dessa klubbor inte relatera till materialets livslängd utan spelupplevelsen de ger!

För ishockeyklubbor gäller maximalt utnyttande av produkten från första stund.
Spelets natur gör dessutom att de flesta klubbor ( oavsett märke, modell och pris ) förr eller senare slås eller bryts sönder.